Д Н Е В Е Н    Р Е Ж И М

 

 

           

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

                                   ДЕЙНОСТИ

Сутрешен прием на децата

Утринно раздвижване

Закуска

Задължителни педагогически ситуации по програма

Плодова закуска

Допълнителни дейности по интереси/извън ДОИ/

За Предучилищни групи:Индивидуална работа

Игрова дейност, разходки, игри на открито

Обяд

Следобедна почивка

Следобедна закуска

Педагогически ситуации

Допълнителни дейности по интереси/извън ДОИ/

Занимания по избор и изпращане на децата

      ЧАС

07.00ч.-08.30ч.

08.30ч.-08.45ч.

08.45ч.-09.00ч.

09.00ч.-10.00ч.

10.00ч.-10.20ч.

10.20ч.-11.20ч.

10.20ч.-11.20ч.

11.20ч.-12.00ч.

12.00ч.-12.30ч.

12.30ч.-15.30ч.

15.30ч-16.00ч.

16.00ч.-16.30ч.

16.30ч.-17.00ч.

17.00ч.-18.00ч.